Due to the General Data Protection Regulation (GDPR) we have issued a privacy statement for our activities. At the moment this privacy statement is only available in Dutch. If you have questions or complaints about we handle your personal data please feel free to send us an email at info@salsatipica.nl and we will contact you as soon as possible.

Datum: 24 mei 2018

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij onderstaand privacybeleid opgesteld.

Dansschool Salsa Tipica, gevestigd aan de Meijhorst 6002, 6537 KT Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mail: info@salsatipica.nl
Telefoon: +31 (0)6 40 28 66 25

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Dansschool Salsa Tipica verzamelt persoonsgegevens van o.a. personen die zich inschrijven voor een danscursus, workshop, bootcamp of festival. Dansschool Salsa Tipica beroept zich op 3 wettelijke grondslagen om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Namelijk (1) toestemming van de betrokkene, (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en (3) noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Deze persoonsgegevens bestaan uit:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IP-adres
 • betalingsgegevens

Waarvoor wij deze gegevens verzamelen

Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in ons systeem en worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • om u in te kunnen schrijven voor een cursus, workshop, bootcamp of festival
 • om contact met u op te nemen in het geval van lesverzuim zonder afmelding
 • om wijziging of annulering van danslessen of evenementen waarvoor u zich ingeschreven door te geven
 • om informatie te verstrekken bijvoorbeeld over open dagen, nieuwe cursussen, feesten etc.
 • om absentielijsten voor de lessen op te stellen (de docenten van uw betreffende les(sen) hebben deze lijsten in beheer en zijn geïnstrueerd om uw persoonsgegevens niet met anderen te delen)
 • om één keer per maand een e-mail nieuwsbrief te versturen (deze dienst wordt alleen aangeboden als u expliciete toestemming hiervoor heeft gegeven
 • om op uw verzoek contact op te nemen in geval van een (aan)vraag

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden NIET verkocht of doorgegeven aan derden voor marketing- of onderzoeksdoeleinden.

Wel geven wij bepaalde gegevens aan derden door als dit logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst en/of overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast hebben enkele leveranciers van Dansschool Salsa Tipica toegang tot bepaalde gegevens, doordat zij betrokken zijn bij de opslag of verwerking van deze gegevens:

 • betaalprovider Mollie – wanneer u een online betaling via iDeal doet
 • webhostingprovider – opslag, verwerking en back-up
 • mailingprovider* – toesturen nieuwsbrief
 • accountant – facturen met daarop uw gegevens

Waar nodig hebben wij met bovenstaande partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

* Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief geef je toestemming dat je gegevens mogen worden overgedragen aan de mailingprovider YMLP voor verdere verwerking.

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw inschrijfformulier wordt 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. Zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief blijft uw mailadres opgeslagen in onze mailinglijst.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om bepaalde instellingen te kunnen opslaan.

 • voor het instellen van de taal
 • voor het inloggen op je account in een beveiligde omgeving
 • om de inhoud van je winkelwagen te onthouden
 • voor het gebruik van Google Analytics, om bezoekersgegevens en surfgedrag te analyseren. Hierbij worden IP-adressen geanonimiseerd en worden er geen persoonsgegevens achterhaald die u kunnen identificeren. Ook worden de gegevens niet met anderen diensten van Google gedeeld.

U kunt cookies zelf ten alle tijden verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Beveiliging

De website is voorzien van een SSL certificaat om zo een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Dit betekent dat gegevens die u invult, versleuteld worden verzonden.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment weer in te trekken. Ook kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Neem hiertoe contact met ons op via info@salsatipica.nl. Heeft u een Mijn Tipica-account? Dan kunt u daar ook zelf uw gegevens inzien en aanpassen.

Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via +31 (0)6 40 28 66 25 of per mail via info@salsatipica.nl.