1. Als u zich heeft ingeschreven voor één of meerdere cursussen dient u het gehele cursusbedrag vóór de eerste les of op de dag van uw eerste les te voldoen.
  2. Betalingen worden in principe niet geretourneerd. Alleen bij annulering van inschrijving vóór de eerste les van de cursus wordt het inschrijfgeld minus € 20,- annuleringskosten geretourneerd. Als u door bijzondere omstandigheden wordt verhinderd om te beginnen aan een cursus waar u reeds voor heeft betaald wordt uw inschrijfgeld vooruitgeschoven naar het volgende seizoen.
  3. Dansschool Salsa Tipica streeft naar een gelijke man/vrouw bezetting tijdens de lessen. Om dit te bewerkstelligen mogen heren vaker in de week meedansen in groepen van hun eigen niveau of lager. Wij kunnen echter niet garanderen dat iedere dame gedurende de hele les een danspartner heeft. Tijdens de lessen wordt er regelmatig van danspartner gewisseld zodat dames niet langer dan vijf minuten alleen staan. Heren die komen assisteren kunnen alleen meedoen wanneer er een tekort is aan heren.
  4. Mocht u verhinderd zijn om uw les bij te wonen, dient u tenminste twee uur voor aanvang van de les af te melden.
  5. Inhalen van een les is alleen mogelijk als u zich tenminste 1 dag van tevoren aanmeldt voor de inhaalles. Een les inhalen kan alleen in een groep van hetzelfde niveau of een niveau lager.
  6. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen blessures, diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
  7. Er wordt van een ieder die komt dansen bij dansschool Salsa Tipica verwacht dat hij/zij schoon en verzorgd is.
  8. Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties te nuttigen binnen de dansschool.